THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Mỹ nhân.JPG  Đời nhà Trần, Huyền Trân công chúa được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân.

Hoang hạc.jpg Hoàng Hạc lâu - Một bài thơ hay của Thôi Hiệu

XINHXINH_233557750.jpg Xin trân trọng giới thiệu Bài thơ Hiếu của cụ Trạng Bùng - Nhất Tâm dịch
Ảnh cổ.jpg Xin giới thiệu bài thơ " Trung " của Trang Bùng Phùng khắc Khoan . Do Nhất Tâm - Hà Nội dịch
110625105517.jpg Xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ dịch của Thi hữu Xuân Lộc
Thuy mạc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ dịch của Thi hữu Phan Thị Thanh Minh