THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

110625105517.jpg Xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ dịch của Thi hữu Xuân Lộc
Thuy mạc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ dịch của Thi hữu Phan Thị Thanh Minh
TRung thu.jpg Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dịch của Thi huynh Xuân Lộc
chim-en.jpg 

Dịch thơ ĐỖ MỤC ...

261524.gif Nhân trong mùa hoa sen . Xin giới thiệu Bài thơ Hạ hoa của Cụ Phùng
HHLau.jpg Xin giới thiệu chùm thơ dich của thi hữu Xuân Lộc - Hà Nội