Nữ học sĩ Ngô Chi Lan Thời Vua Lê Thánh Tông

  Ngô Chi Lan (吳芝蘭; 1434 - 1497), biểu tự là Quỳnh Hương (瓊香), thường được gọi...

CÁO TẬT THỊ CHÚNG CỦA ĐẠI SỰ MÃN GIÁC

  ĐẠI SƯ MÃN GIÁC (1052 – 1096) Đại sư...

Chùm thơ của Chi hội Quỳnh Viên Thạch Hà , Hà Tĩnh

  CHI HỘI MINH TRIẾT THƠ ĐƯỜNG QUỲNH VIÊN THẠCH...

Chùm thơ của Chi hội Minh triết Tây Hà Cầu Giấy

  CHI HỘI TÂY HÀ   MƯA RỒI   Ơn...

Cảm xúc Xuân Tết trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

  Cảm xúc Xuân Tết trong thơ chữ Hán của...

PHÙNG KHẮC KHOAN BÀN VỀ THƠ VÀ CÁCH LÀM THƠ

  PHÙNG KHẮC KHOAN BÀN VỀ THƠ VÀ CÁCH LÀM...

Chùm thơ của PNH cùng xem

    ÂN CÔ TRỜI BIỂN Cả chuỗi thơ hay...

Chùm thơ Vui: Uống rượu Thơ

THƠ VUI :UỐNG RƯỢU THƠ         (Kính mời các thi...

Giai thoại Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Giai thoại Nguyễn Bỉnh Khiêm  Giai thoại Trạng Trình...

Lan tỏa yêu thương từ những nguồn tâm sáng

  Lan tỏa yêu thương từ những nguồn tâm sáng...

CHI HỘI MINH TRIẾT THƠ ĐƯỜNG THÀNH SEN. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

  CHI HỘI  MINH  TRIẾT THƠ ĐƯỜNG THÀNH SEN. HOÀN...

Bản tin : Dấu mốc Một chặng đường

Kể từ tháng 11 năm 2020 tới nay, Trung tâm...

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT...