Thơ Nguyễn Trãi – Sưu tâm , dịch TS ĐINH NHO HỒNG

  GIỚI THIỆU THƠ NGUYỄN TRÃI Dịch bài 贈孔顏孟三氏子孫教授太平 (Tặng...

Xuân nhật bênh khởi – Thơ Lê Thánh Tông

  Xuân nhật bệnh khởi   春日病起其 病起心無一事宜, 瘦容苦被谷風吹。 閑人恐入般遊罪,...

Chùm thơ xướng hoạ của PNH

  CHÙM XƯỚNG HỌA PNH Bài xướng  LỠ BƯỚC Đã...

Chùm thơ xướng hoạ Xuân cuả Chi hội Minh triết Đùc Thọ

   Bài xướng :         RẰM XUÂN THƠ BÁC  ...

CHUNG TAY  TÔN VINH THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT THÀNH MỘT DI SẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC     

CHUNG TAY  TÔN VINH THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT                            THÀNH...

TÔN VINH GÍA TRỊ THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT LÊN MỘT TẦM CAO MỚI

  Từ những năm 2015 chúng ta đã tổ chức ...

ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ Bài Viết của Phạm Văn Ngữ

      ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ                                                             Phạm Văn...

Chùm thơ vui một tý

    GIAO THOA (Ngũ độ thanh đồng vận)  Xuân...

Chùm thơ của PNH cùng xem

    ÂN CÔ TRỜI BIỂN Cả chuỗi thơ hay...

Hội thảo khoa học Thơ Đường luật thời nhà Lê

Hội thảo khoa học Thơ Đường luật thời nhà Lê...

Hội thảo khoa học “ Thơ Đường thời nhà Lê

Hội thảo  khoa học “ Thơ Đường thời nhà Lê...

Bản tin : Dấu mốc Một chặng đường

Kể từ tháng 11 năm 2020 tới nay, Trung tâm...

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT...