Xuân nhật bênh khởi – Thơ Lê Thánh Tông

  Xuân nhật bệnh khởi   春日病起其 病起心無一事宜, 瘦容苦被谷風吹。 閑人恐入般遊罪,...

BÀI THƠ ĐI SỨ CỦA HOÀNG GIÁP ĐINH NHO HOÀN . TS Đinh NHo Hồng

Bài thơ đi sứ của Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn ...

ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ Bài Viết của Phạm Văn Ngữ

      ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ                                                             Phạm Văn...

Chùm thơ vui một tý

    GIAO THOA (Ngũ độ thanh đồng vận)  Xuân...

Chùm thơ của PNH cùng xem

    ÂN CÔ TRỜI BIỂN Cả chuỗi thơ hay...

Bản tin : Dấu mốc Một chặng đường

Kể từ tháng 11 năm 2020 tới nay, Trung tâm...

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT...