Tổ chức & Hội viên

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM, VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT Số  0320/QĐTL   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ... Read more »

ĐIỀU LỆ T/ TÂM MT TĐ VIỆT NAM

  VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT TRUNG TÂM MINH TRIẾT THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự... Read more »