Thơ Đường cổ

ĐỘ XƯƠNG GIANG . Lê Quý Đôn

    Lê Quý Đôn,  Nhà văn hoá lớn của Việt Nam thời Hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, tự Đoãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê... Read more »

MÃN GIÁC THIỀN SƯ

ĐẠI SƯ MÃN GIÁC (1052 – 1096) Đại sư Mãn Giác tên huý là Trường, người họ Lý sau đổi sang Nguyễn, quê làng Lũng Điền, huyện An Cách. Thân... Read more »

TRẦN BÍCH SAN DANH NHÂN TRIỀU NGUYỄN

TRẦN BÍCH SAN DANH NHÂN TRIỀU NGUYỄN   Trần Bích San (chữ Hán: 陳碧珊, 1840 - 1877), tự Vọng Nghi (望沂), hiệu Mai Nham (梅岩), được vua Tự Đức ban tên là Hi Tăng (希曾); là một danh sĩ Việt Nam thời Nguyễn. Trần... Read more »

Phạm Sư Mạnh

PHẠM SƯ MẠNH             Phạm Sư Mạnh tự là Nghĩa Phu, hiệu là Uý Trai, người Hiệp Thạch, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Ông là học trò Chu... Read more »

Khiếu Năng Tình với Bài thơ Huynh đệ đồng khoa cách

Khiếu Năng Tình Ông sinh ra tại xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Năm 1878, ông đỗ Cử nhân (Hương cống). 2 năm sau, ông... Read more »

Khiéu Năng Tình nhà thơ cổ

  Khiếu Năng Tình Ông sinh ra tại xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Năm 1878, ông đỗ Cử nhân (Hương cống). 2 năm sau,... Read more »

Trương Hán Siêu với bài thơ Dục Thúy Sơn

TRƯƠNG HÁN SIÊU (? – 1314) Trương Hán Siêu (?-1314), danh sĩ đời Trần, tự Thăng Phủ, quê làng Phúc Thành, huyện Gia Khánh, nay thuộc thành phố Ninh Bình.... Read more »

Chu Văn An – Người thầy chuẩn mưc của Văn hóa Việt Nam

CHU VĂN AN  (1292 – 1370)        Chu Văn An chính tên là Chu An, tự là Linh Triệt, hiệu là Tiều Ẩn. Ông sinh ngày 25.8.Nhâm Thìn (1292)... Read more »

Bài thơ Chiết tự của Nguyễn Ái Quốc

 BÀI THƠ “CHIẾT TỰ” TRONG NGỤC TRUNG NHẬT KÝ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC     Nguyên tác 折 字 囚 人 出 去 或 為 國  患 過 頭 時 始 見 忠  人 有 憂 愁 優 點 大  籠 開 竹 閂 出 真 龍   Phiên âm CHIẾT TỰ Tù nhân xuất khứ hoặc... Read more »

BÀI THƠ CỰ NGAO ĐỚI SƠN – MỘT DỰ BÁO CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

    BÀI THƠ CỰ NGAO ĐỚI SƠN - MỘT DỰ BÁO CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM                                                                     G/sư  Nguyễn Khắc Mai        Trạng Trình Nguyễn... Read more »