Thơ Đường cổ

Thơ Lê Thánh Tông – Du Thuyễn trên sông Đà

Lê Thánh Tông 黎聖宗, Lê Tư Thành, 黎思誠  Lê Thánh Tông 黎聖宗 (20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442 – 30 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1497) huý Lê Tư... Read more »

Thơ LÊ QUÝ ĐÔN

 LÊ QUÝ ĐÔN (1726 – 1784)             Lê Quý Đôn, nhà văn hoá lớn của Việt Nam thời Hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, tự... Read more »

THƠ NGUYỄN TRÃI

  NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) Nguyễn Trãi, nhà văn hóa lớn của dân tộc và của thế giới, hiệu Ức Trai, quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ... Read more »

Lê Thánh Tông – Hoàng đế – Nhà Thơ

       Lê Thánh Tông (chữ Hán: 黎聖宗 (1442 – 1497) là vị Hoàng đế thứ 5 của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến khi qua đời vào năm 1497, là... Read more »

Nữ học sĩ Ngô Chi Lan Thời Vua Lê Thánh Tông

  Ngô Chi Lan (吳芝蘭; 1434 - 1497), biểu tự là Quỳnh Hương (瓊香), thường được gọi là Kim Hoa nữ học sĩ (金華女學士) hoặc Phù Gia nữ học sĩ (苻家女學士), là một nữ sĩ dưới triều Lê Thánh Tông trong lịch sử Việt Nam.... Read more »

CÁO TẬT THỊ CHÚNG CỦA ĐẠI SỰ MÃN GIÁC

  ĐẠI SƯ MÃN GIÁC (1052 – 1096) Đại sư Mãn Giác tên huý là Trường, người họ Lý sau đổi sang Nguyễn, quê làng Lũng Điền, huyện An Cách.... Read more »

ĐỘ XƯƠNG GIANG . Lê Quý Đôn

    Lê Quý Đôn,  Nhà văn hoá lớn của Việt Nam thời Hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, tự Đoãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê... Read more »

MÃN GIÁC THIỀN SƯ

ĐẠI SƯ MÃN GIÁC (1052 – 1096) Đại sư Mãn Giác tên huý là Trường, người họ Lý sau đổi sang Nguyễn, quê làng Lũng Điền, huyện An Cách. Thân... Read more »

TRẦN BÍCH SAN DANH NHÂN TRIỀU NGUYỄN

TRẦN BÍCH SAN DANH NHÂN TRIỀU NGUYỄN   Trần Bích San (chữ Hán: 陳碧珊, 1840 - 1877), tự Vọng Nghi (望沂), hiệu Mai Nham (梅岩), được vua Tự Đức ban tên là Hi Tăng (希曾); là một danh sĩ Việt Nam thời Nguyễn. Trần... Read more »

Phạm Sư Mạnh

PHẠM SƯ MẠNH             Phạm Sư Mạnh tự là Nghĩa Phu, hiệu là Uý Trai, người Hiệp Thạch, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Ông là học trò Chu... Read more »