Chuyện VH bốn phương

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Võ Đại tướng ., xin giới thiệu bài viết của ĐT. CCB

ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN. MỘT VĨ NHÂN - NÉT VĂN HOÁ THẮM ĐỎ TRONG HỒN CỐT DÂN TỘC. Đ.T . CCB Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam luôn... Read more »

Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ Hoàng Đường thi Việt Nam

Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ hoàng Đường thi Việt Nam .Trong gần 80 năm cầm bút, Nữ sĩ Ngân Giang đã để lại cho nền thi ca nước nhà... Read more »

Sự nghiệp thơ của Nguyễn Du- Bài viết của Huy Minh

  Sự nghiệp thơ của Nguyễn Du           Nguyễn Du để lại “khoảng” 400 bài thơ chữ Hán. Nói “khoảng” là vì nhiều khi, với cùng một tên bài,... Read more »

TRẠNG KHIẾU bài viết của Bùi Chí Thành theo nguồn Văn học Việt

    TRẠNG KHIẾU                                                   Bùi... Read more »

Nguyễn Du và tầm cao mới sau hai thế kỷ.Bài viết của Mai Phong

  Trải qua bao biến động lịch sử, Truyện Kiều in sâu vào tâm thức người Việt như một áng văn chương giàu tính nhân bản, nuôi dưỡng những nỗi... Read more »

KINH THÀNH HUẾ

    Thừa Thiên Huế năm trong vùng ảnh hưởng thiên tai lớn nhất. Nhớ về kinh thành Huế đã gắn bố suốt cả thời chinh chiến( Chống Mỹ cưu... Read more »