Nhịp cầu Văn hóa

MỘT NÉT ĐẸP TRONG THƠ ĐƯỜNG THỜI NHÀ TRẦN , Thạc sĩ Công Thành

  VỀ MỘT VẺ ĐẸP TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT THỜI TRẦN                                               Thạc sĩ Nguyễn Công Thành (Nam Định)        Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Nhà Trần là... Read more »

Bàn thêm về Bài thơ Hoàng hạc lâu – Bài viết Bùi Thành

  PHÂN TÍCH VÀ DỊCH MỚI BÀI “HOÀNG HẠC LÂU” CỦA NHÀ THƠ THÔI HIỆU                                                                                              Bùi Chí Thành                                                               Thôi Hiệu      ( (  704 – 754)  ... Read more »

TRÍCH DẪN LUẬN NGỮ TRONG HOÀNH PHI CỔ THỜ PHỤNG .Nguyễn Thế Trang

Nguyễn Thế Trang Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hiện nay điều kiện kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, việc phục hồi hoành phi... Read more »

Tìm hiểu thêm về cuộc đời Thi Tiên – Lý Bạch

CÙNG NHAU TÌM HIỂU:   CUỘC ĐỜI LÝ BẠCH QUA MỘT SỐ BÀI THƠ:                                ... Read more »

An Thiện Đường mang chút thương yêu tới vùng cao xứ Nghệ

  Mặc dù vào đúng lúc miền Trung đang lũ lụt, cơn bão số 9 lại đổ bộ vào đất liền, nhưng An Thiện Đường vẫn thực hiện kế hoạch... Read more »

Tình thương yêu từ An Thiện Đường tiếp tục lan tỏa

  Xin giới thiệu chuyên đi lan tỏa yêu thương của An Thiện Đường Điểm trường An Thiện đường tới vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, là Trường liên... Read more »

. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Du Xin giới thiệu bài viết”Tiếng thơ lay động cõi người”

Năm 2020 kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du, ta lại nhớ đến bài thơ “Kính gửi cụ Nguyễn... Read more »