Bạn đọc với Đường thi

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 Thành công và Ngày Quốc Khánh 2/9 . xin giới thiệu bài viết ……

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945        Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ... Read more »

NHỮNG DẠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẶC BIỆT – Bài viết của Nguyễn Quốc Bình

  NHỮNG DẠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẶC BIỆT                                                Nguyễn Quốc Bình  Họa vận đối đáp   Một người làm bài xướng lên, một người khác làm bài khác... Read more »

LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG

    LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG   Xin giới thiệu cùng bạn yêu thơ luật Đường những bàn giải về thơ luật Đường của Quách Tấn và Dương... Read more »

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh xin giới thiệu bài viết : TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG

TÌNH YÊU  THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG  Đ. Th                      Thiên nhiên từ xưa tới nay là nguồn cảm hứng vô... Read more »

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)                                                                          Mai Thị Huệ           Cách đây hơn nửa thế kỷ, Nguyễn Khắc Hoạch từng... Read more »

Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ hoàng Đường thi Việt Nam

  Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ hoàng Đường thi Việt Nam .Trong gần 80 năm cầm bút, Nữ sĩ Ngân Giang đã để lại cho nền thi ca nước... Read more »

MỘT SỐ CÁCH CHƠI CHỮ TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA VIỆT NAM

   MỘT SỐ CÁCH CHƠI CHỮ   TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA VIỆT NAM                                                                                    Nhật Hồng, Nguyễn Thanh Vân          Theo Giáo Sư Trần Trọng San trong cuốn Đường... Read more »

LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG

    Phân biệt thơ Đường luật và thơ Đường Rất nhiều người làm thơ đã lầm lẫn gọi thơ Đường luật là thơ Đường. Thật sự thì đây là... Read more »

TÀI VIỆT HÓA THƠ ĐƯỜNG CỦA TÚ XƯƠNG, Bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thiện

Cụ Tú Xương TÀI VIỆT HÓA THƠ ĐƯỜNG CỦA TÚ XƯƠNG Tú Xương (1870 - 1907) là một nhà văn hóa sáng tác nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối,... Read more »

Bác Hồ với thơ Xuân, bài viết của Nguyễn Thị Thực

  BÁC HỒ VỚI THƠ XUÂN                                                         Nguyễn Thị Thực                                                               Sơn Lễ, Hương Sơn                                                             CLB thơ Nguyễn Trãi Hà Nội     Chủ tịch Hồ Chí Minh là... Read more »