Bạn đọc với Đường thi

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VƯƠNG TRIỀU TRẦN BỒI ĐẮP MỘT CÁCH VI DIỆU CHO NỀN MÓNG THƠ LUẬT ĐƯỜNG VIỆT NAM

  THƠ ĐƯỜNG LUẬT VƯƠNG TRIỀU TRẦN BỒI ĐẮP MỘT CÁCH VI DIỆU CHO NỀN MÓNG THƠ  LUẬT ĐƯỜNG VIỆT NAM                                                                            Bài viết của Đức Thọ      ... Read more »

Á NAM TRAN TUÂN KHẢI – NGÔI SAO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI THƠ CA VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

Bài viết của Giáo sư  Nguyễn Đình Chú Một  cuộc đời sống trọn với chính nghĩa cảm      Á Nam Trần Tuấn Khải sinh năm 1894 tại làng Quang Xán,... Read more »

VÀI CẢM NGHĨ VỀ TRIỀU TRẦN VỚI THƠ ĐƯỜNG LUẬT. Bài viết của nhà giáo Trần Thùy

  NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁTTRIỂN XÃ    HỘI VÀ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU TRẦN. I/ SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIỀU TRẦN. Triều Trần... Read more »

Hướng dẫn làm thơ Đường luât (Thất ngôn tứ tuyệt – Thất ngôn bát cú)

Hướng dẫn làm thơ Đường luât  (Thất ngôn tứ tuyệt - Thất ngôn bát cú)   THƠ TỨ TUYỆT Thơ tứ tuyệt đã có từ lâu, trước khi có thơ... Read more »

HÀN THUYÊN NGƯỜI VIỆT NAM CẢI TIẾN THƠ ĐƯỜNG LUẬT. Bài viết của Hàn Khánh

HÀN THUYÊN NGƯỜI VIỆT NAM CẢI TIẾN THƠ ĐƯỜNG LUẬT                                                                     HÀN KHÁNH            Từ thế kỷ 10 trở về trước, nước ta bị Phong kiến Trung Quốc đô hộ... Read more »

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 Thành công và Ngày Quốc Khánh 2/9 . xin giới thiệu bài viết ……

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945        Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ... Read more »

NHỮNG DẠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẶC BIỆT – Bài viết của Nguyễn Quốc Bình

  NHỮNG DẠNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẶC BIỆT                                                Nguyễn Quốc Bình  Họa vận đối đáp   Một người làm bài xướng lên, một người khác làm bài khác... Read more »

LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG

    LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG   Xin giới thiệu cùng bạn yêu thơ luật Đường những bàn giải về thơ luật Đường của Quách Tấn và Dương... Read more »

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh xin giới thiệu bài viết : TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG

TÌNH YÊU  THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG  Đ. Th                      Thiên nhiên từ xưa tới nay là nguồn cảm hứng vô... Read more »

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)                                                                          Mai Thị Huệ           Cách đây hơn nửa thế kỷ, Nguyễn Khắc Hoạch từng... Read more »