Bạn đọc với Đường thi

Hồ Chí Minh đã mở ra một chân trời mới cho thơ chữ Hán Việt Nam theo thể đường luật.

     Hồ Chí Minh đã mở ra một chân trời mới cho thơ chữ Hán Việt Nam theo thể đường luật.                ... Read more »

Những vần thơ minh triết của Nguyễn Trãi & Nguyễn Bỉnh Khiêm về kinh doanh

    Những vần thơ Minh triết của Nguyên Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm về kinh doanh.                            ... Read more »

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ BÀ CHÚA THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG -TS. Nguyễn Học Từ

  BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ BÀ CHÚA THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG                                  ... Read more »

LÊ THÁNH TÔNG – NHÀ THƠ HOÀNG ĐỂ . Pgs Ts Đỗ Lai Thúy

               Lê Thánh Tông nhà thơ hoàng đế           Sau khi Lê Thái Tổ băng hà, thì các vua kế liên tiếp bị lật... Read more »

Cảm xúc Xuân Tết trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

  Cảm xúc Xuân Tết trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du   . Cũng như các nhà thơ cổ điển, mùa xuân đã trở thành đề tài khá phổ... Read more »

PHÙNG KHẮC KHOAN BÀN VỀ THƠ VÀ CÁCH LÀM THƠ

  PHÙNG KHẮC KHOAN BÀN VỀ THƠ VÀ CÁCH LÀM THƠ PGS.TS. Nguyễn Công Lý GVCC Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM ĐT 0905156830 Tóm tắt Phùng Khắc Khoan là một nhà thơ,... Read more »

HƯỚNG TỚI VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO THƠ ĐƯỜNG THỜI NHÀ LÊ

    HƯỚNG TỚI VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO                             THƠ ĐƯỜNG THỜI NHÀ LÊ      Phát huy kết quả Hội thảo khoa học thơ Đường thời nhà Trần ,... Read more »

BÀI TỔNG KẾT HỘI THẢO : Nhất lạm về Hội thảo thơ Đường luật thời Trần

                                                                    ... Read more »

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VƯƠNG TRIỀU TRẦN BỒI ĐẮP MỘT CÁCH VI DIỆU CHO NỀN MÓNG THƠ LUẬT ĐƯỜNG VIỆT NAM

  THƠ ĐƯỜNG LUẬT VƯƠNG TRIỀU TRẦN BỒI ĐẮP MỘT CÁCH VI DIỆU CHO NỀN MÓNG THƠ  LUẬT ĐƯỜNG VIỆT NAM                                                                            Bài viết của Đức Thọ      ... Read more »

Á NAM TRAN TUÂN KHẢI – NGÔI SAO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI THƠ CA VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

Bài viết của Giáo sư  Nguyễn Đình Chú Một  cuộc đời sống trọn với chính nghĩa cảm      Á Nam Trần Tuấn Khải sinh năm 1894 tại làng Quang Xán,... Read more »