Bạn đọc với Đường thi

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh xin giới thiệu bài viết : TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG

TÌNH YÊU  THIÊN NHIÊN TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH QUA THỂ LUẬT ĐƯỜNG  Đ. Th                      Thiên nhiên từ xưa tới nay là nguồn cảm hứng vô... Read more »

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)

Sắc riêng ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ ở thể thơ Đường luật (Trích)                                                                          Mai Thị Huệ           Cách đây hơn nửa thế kỷ, Nguyễn Khắc Hoạch từng... Read more »

Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ hoàng Đường thi Việt Nam

  Nữ sĩ Ngân Giang – Nữ hoàng Đường thi Việt Nam .Trong gần 80 năm cầm bút, Nữ sĩ Ngân Giang đã để lại cho nền thi ca nước... Read more »

MỘT SỐ CÁCH CHƠI CHỮ TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA VIỆT NAM

   MỘT SỐ CÁCH CHƠI CHỮ   TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA VIỆT NAM                                                                                    Nhật Hồng, Nguyễn Thanh Vân          Theo Giáo Sư Trần Trọng San trong cuốn Đường... Read more »

LẠI BÀN VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG

    Phân biệt thơ Đường luật và thơ Đường Rất nhiều người làm thơ đã lầm lẫn gọi thơ Đường luật là thơ Đường. Thật sự thì đây là... Read more »

TÀI VIỆT HÓA THƠ ĐƯỜNG CỦA TÚ XƯƠNG, Bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thiện

Cụ Tú Xương TÀI VIỆT HÓA THƠ ĐƯỜNG CỦA TÚ XƯƠNG Tú Xương (1870 - 1907) là một nhà văn hóa sáng tác nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối,... Read more »

Bác Hồ với thơ Xuân, bài viết của Nguyễn Thị Thực

  BÁC HỒ VỚI THƠ XUÂN                                                         Nguyễn Thị Thực                                                               Sơn Lễ, Hương Sơn                                                             CLB thơ Nguyễn Trãi Hà Nội     Chủ tịch Hồ Chí Minh là... Read more »

TIẾNG THƠ LAY ĐỘNG CÕI NGƯỜI. Bài viết của Ngọc Phú

  Năm 2020 kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du, ta lại nhớ đến bài thơ “Kính gửi cụ... Read more »

Những dạng thơ Đường luật

  Các bạn trẻ yêu thích thơ ... Nhân đọc được một bài viết về các dạng thơ Đường luật , Kiến cận mong post lên đây hầu giúp các... Read more »

Âm Ngữ Thơ Đường và Tiếng Hán Việt

      « Chuyện khó tin: Các bài thơ Đường Luật của thời Đường, ngâm bằng tiếng Hán Việt, đúng âm điệu và như thế nghe hay hơn là ngâm... Read more »