Khiéu Năng Tình nhà thơ cổ

  Khiếu Năng Tình Ông sinh ra tại xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại...

Trương Hán Siêu với bài thơ Dục Thúy Sơn

TRƯƠNG HÁN SIÊU (? – 1314) Trương Hán Siêu (?-1314),...

MỘT HƯỚNG ĐI MỚI TRONG PHONG TRÀO THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT

Giới thiệu Chuyên san " Thắp sáng Thi đàn :4...

THƠ TRÂN NHÂN TÔNG

ĐỌC THO TRÂN NHÂN TÔNG     Tiến tới cuộc...

ĐỌC “TÂM SỰ VỚI ĐỜI” THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA THẠCH CHÂU.

ĐỌC “TÂM SỰ VỚI ĐỜI” THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA THẠCH...

NGUYỄN BỈNH KHIÊM & TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC HƯỚNG RA ĐẠI DƯƠNG

NGUYỄN BỈNH KHIÊM & TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC HƯỚNG RA...

Chùm thơ xướng họa vui: cua chi hội Minh triết Bình Dương

Chùm  thơ xướng họa vui: Bài xướng GIỎI KHẮC PHỤC...

Chùm thơ Vui : Chán chồng

  Bài xướng  CHÁN CHỒNG Biết vậy ngày xưa khỏi...

TRÍCH DẪN LUẬN NGỮ TRONG HOÀNH PHI CỔ THỜ PHỤNG .Nguyễn Thế Trang

Nguyễn Thế Trang Viện Hàn lâm Khoa học và Công...

Tìm hiểu thêm về cuộc đời Thi Tiên – Lý Bạch

CÙNG NHAU TÌM HIỂU:   CUỘC ĐỜI LÝ BẠCH QUA...

THÔNG BÁO HỘI THẢO :Thơ Đường luật thời nhàTrần

    Thông báo:          Trung tâm Minh triết...

MỞ ĐẦU MỘT CHƯƠNG TRÌNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT

Ngày 14/12/2020 tại Văn Phòng Trung tâm Minh triết thơ...

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT...

ĐIỀU LỆ T/ TÂM MT TĐ VIỆT NAM

  VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT TRUNG TÂM...