Thơ Đường cổ

THUẬT HỨNG – Bài thơ của Nguyễn Trãi Tiên sinh

  Thuật hứng bài thơ của Ức trai tiên sinh Nguyễn Trãi   - Của cải bạc vàng nhiều lắm, nhưng chỉ là vàng hoa cúc, bạc hoa mai mà... Read more »

Xuân du của Khiếu Năng Tĩnh

  春遊                               原作叫能靜                   升龍靈氣未能沉               春到尋遊少養心            國監石碑觀可得              家情溝館說良深                        興王此地猶存跡            敗計傳書尚有箴              近百年來當算定               清平回日抵骎骎                        Phiên âm:  XUÂN DU   Nguyên tác: Khiếu Năng Tĩnh    Thăng Long linh khí vị năng... Read more »

Linh Sơn Tập ứng . Chu Văn An

    . CHU VĂN AN (1292 – 1370)   Chu Văn An chính tên là Chu An, tự là Linh Triệt, hiệu là Tiều Ẩn. Ông sinh ngày 25.8.Nhâm... Read more »

THIỀN SƯ VẠN HẠNH (?-1018)

  Thiền sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thuở nhỏ thông minh khác thường, thông suốt Tam học. Lớn lên xem thường công danh... Read more »

(HÀ NHÂN) HAY (THUỲ NHÂN) TRONG HAI CÂU THƠ CỦA NGUYỄN DU ĐỂ HIỂU ĐÚNG XUẤT XỨ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂU THƠ

BÙI CHÍ THÀNH                                                      ... Read more »

Quá hải Vân quan của Trần Bích San

              過海雲關                         Qúa Hải Vân Quan Nguyên tác: Trần Bích San 原作陳壁珊                                        ... Read more »

Bài thơ của Ức trai tiên sinh Nguyễn Trãi

- Của cải bạc vàng nhiều lắm, nhưng chỉ là vàng hoa cúc, bạc hoa mai mà thôi! Nhưng đó là một thứ vàng bạc còn quý hơn cả vàng... Read more »