Vui với thơ Đường

Chùm thơ Vui: Uống rượu Thơ

THƠ VUI :UỐNG RƯỢU THƠ         (Kính mời các thi huynh thi hữu hoạ vui ạ ) Lấy sách ra ngồi nhắm rượu chơi Nhớ câu tửu nhập xuất thêm... Read more »

CHÙM THƠ VUI

  TRẢ NỢ XONG Khi ý đổi trao đã dịu dàng Vợ chồng êm ấm giảm cưu mang Buồn đau quá khứ không thèm nghĩ Sung sướng hiện nay huề... Read more »

Chùm thơ xướng họa vui: cua chi hội Minh triết Bình Dương

Chùm  thơ xướng họa vui: Bài xướng GIỎI KHẮC PHỤC             (Mời cùng vui tí)                             Thạch cốt, vì chưng thủng lỗ nầy Xem nàng muốn giã kiểu gì bây... Read more »

Chùm thơ Vui : Chán chồng

  Bài xướng  CHÁN CHỒNG Biết vậy ngày xưa khỏi có chồng Tung hoành một cõi sướng hơn không Làm cơn gió lộng trên đồi núi Hóa cánh chim bay... Read more »

Chùm thơ vui Tuyển Vợ . Theo PNH

VUI  TUYỂN VỢ                   (Thơ vui) Gà trống chăm con khổ lắm nè Cô nào lẻ bóng nhớ tìm nghe Cao người dáng thẳng đầu không hói Mượt tóc da... Read more »

Chùm thơ vui xướng họa trong dịch Co Vid

Bài xướng   THƠ VUI MÙA DỊCH   Sát khuẩn là ta phải lấy cồn Môi mồm đã bịt nhớ đừng hôn Tĩnh tâm chú ý nhà đài báo Chọn... Read more »

THƠ VUI XƯỚNG HOẠ THỜI DỊCH CO VID-19 . Nhiều Tác giả

  THƠ VUI XƯỚNG HOẠ THỜI  DỊCH CO VID-19   Bài xướng   THƠ VUI MÙA DỊCH Sát khuẩn là ta phải lấy cồn Môi mồm đã bịt nhớ đừng... Read more »

Xướng họa vui : Vịnh Cái Lưỡi

Bài Xướng   VỊNH CÁI LƯỠI   Sinh kì lọt thỏm giữa lòng hang Cửa khóa giam mi đá xếp hàng Ướm rộng coi phần dư nửa tấc Đo dài... Read more »

Chùm thơ vui của bạn thơ

    Chùm thơ vui của bạn thơ                          Tác giả Ngọc Châu, Hải Phòng Hai cặp phạm trù Bạn gái như mô bai cạnh mình Ti vi là... Read more »

Chùm thơ vui : Văn Minh vợ người.

  Chùm thơ vui   VĂN MÌNH VỢ NGƯỜI     Văn mình ứng với vợ người ta…   Chân lý thường luôn đúng vậy à?   Cứ ngỡ lời... Read more »