THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Dại khôn.jpg Xin giới thiệu bài luận vê Dại Khôn
Huế.jpg  Một bài thơ được Nhà giáo Nguyễn Hồng Trân , Huế sưu tầm xin được giới thiệu
Thành Đo.jpg  Xin giới thiệu hai bài thơ của Lý Bạch Và Thôi Hộ
Cao Bá Quát.jpg  BBT giới thiệu bài thơ  Buổi sáng qua sông Hương , xin trân trọng giới thiệu bài viết ...
BCDij.jpg  Xin giới thiệu thơ Bạch Cư Dị
Mach Đĩnh Chi.jpg  Xin giới thiệu ba bài thơ của Mạc Đĩnh Chi , Chu Văn An, Đặng Dung
Thơ Đõ Phủ.jpg  Bài thơ Tuyệt cú của Đõ Phủ