THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Cụ Trạng.jpg   "Trung" là một bài thơ chữ Hán của cụ Trạng Bùng. Bài thơ nhắc lại bổn phận của người làm quan . Một điều căn dặn sâu xa của Cụ là : Làm quan không được đặt chữ giàu sang lên đầu. Xin trân trọng giới thiệu Bài thơ của Cụ .
duong-lang.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Đại thi hào Nguyễn Du
Dại khôn.jpg Xin giới thiệu bài luận vê Dại Khôn
Huế.jpg  Một bài thơ được Nhà giáo Nguyễn Hồng Trân , Huế sưu tầm xin được giới thiệu
Thành Đo.jpg  Xin giới thiệu hai bài thơ của Lý Bạch Và Thôi Hộ
Cao Bá Quát.jpg  BBT giới thiệu bài thơ  Buổi sáng qua sông Hương , xin trân trọng giới thiệu bài viết ...