THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

KHÓ…NHẠT NHÒA!

Covid con này khủng quá ta
Nhân gian khuynh đảo khắp muôn nhà
Người đi buổi ấy đành yên phận
Kẻ sống bây giờ thực xót xa
Chửa biết khi nào ai mắc họa
Hay rằng nó sẽ loại mình ra
Năm châu bốn bể chung tình đắng
Gánh nỗi âu lo khó nhạt nhòa!
316 200307 Ngô Hoài Cổ

Trong hình ảnh có thể có: món ăn
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản