THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bông sen.jpg 

Trong ngôi nhà chung" Yêu thích và sáng tác thơ luật Đường" nhiều thi huynh, thi hữu muốn và rất muốn theo bút pháp Nữ sỹ Hồ Xuân Hương. Nhưng để "học đòi" được trong  sáng hơn BBT xin giới thiệu bài viết : Nghệ thuật trào phúng thơ Nôm Hồ Xuân Hương