THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tho Nguyen Du.jpg 

               Người phương Bắc đến nay vẫn lưu truyền câu ca kinh hãi:

   “Quỷ Môn Quan, thập nhẫn khứ, cửu bất hoàn” - Nghĩa là:  Cửa ải Quỷ Môn, mười người qua, chín người (bỏ xác) không về!

images.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Thạc - Theo Sen đất Tháp tập 16
Hoa xoan.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Châu Thạch
Hoa Trinh.jpg  Xi9n giới thiệu bài viết của Kim Thanh
Thành 26.jpg  Xin trân trọng giới thiệu bài viết cảu Thanh Bình