THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ HƯỜNG XƯA
27-02-2020

NUỐI TIẾC

Giờ nghe thệ ái đã hao mòn
Lối cũ em về tận đỉnh non
Dẫu nắng hoài treo đầu cỏ mịn
Dầu sương mãi phủ dưới lưng tròn
Dòng lưu luyến gởi chưa nhoè mực
Chữ xuyến xao ghìm chửa nhạt son
Ráng giữ niềm tin rồi ủ mộng
Lòng ngơ ngẩn tiếc chuyện xưa còn.

                                Hường Xưa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính râm và cận cảnh
Tác giả