THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ NGUYỄN VĂN THÁI ( THANH SƠN BÙI NGUYỄN)
25-02-2020

TÌNH THƠ ĐẦU XUÂN

Đan lời quyện gió giữa đêm thâu
Há quản đường xa lẫn bệnh sầu*!
Chủ đãi… vườn thơm hoa bưởi ngát
Trà mời… dạ thảo tấm lòng sâu
Buổi sum họp đẹp ngày xuân sắc
Thơ kết nguyền** vui những bạn bầu
Nắng ngọt du dương trời thoáng đãng
Nghĩa tình mơ đượm thắm bền lâu.

11-2-2020
Nguyễn Văn Thái

(*) Bệnh corona
(**) Tự nguyện kết nghĩa

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Kim Ngôn, mọi người đang cười
Tác giả