THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
04-02-2020
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Tết  ghi thơ  tặng thiếp hồng
Chúc cho vạn sự  tất thành công
Chúc tình  bằng hữu  luôn tươi sáng
Chúc nghĩa tri âm mãi mặn nồng
Chúc cảnh lên hương, thơm đất nước
Chúc người nhuận sắc, thắm non sông
Chúc tài nảy lộc xanh hy vọng
Chúc phúc đơm hoa thỏa ước mong.

                        Đỗ Trọng Luân
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
Tác giả