THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ viết về những địa danh và anh hùng dân tộc của Bùi Đức Thịnh
16-10-2019
3.JPGXin được giới thiệu

Chùm thơ của Bùi Đức Thịnh – Đắc Lắc

 

TỔ QUỐC TA

 

Việt Nam một dải rộng bao la

Dân tộc anh hùng tổ quốc ta

Độc lập tự do, nền thịnh trị

Chủ quyền dân chủ, móng sơn hà

Chiến công hiển hách, ngời sao sáng

Khí phách anh hùng, đáng ngợi ca

Trải bốn ngàn năm xây dựng nước

 Non sông gấm vóc rồng thăng hoa.

 

 ĐỀN THỜ VUA HÙNG

 

Đền đài, dinh thự hãy còn đây

Linh địa rồng thiêng cất cánh bay

Tiên tổ vua Hùng, giành độc lập

Tử tôn Đất Việt, gắng chung tay

Đã bao thế kỷ, chống xâm lược

Trải mấy ngàn năm, quyết dựng xây

Dòng giống Lạc Hồng danh rạng rỡ

Giữ gìn bờ cõi nước non này.

 

VUA HÙNG DỰNG NƯỚC

 

Từ thuở xa xưa đất Lạc Hồng

Vua Hùng dựng nước chống xâm lăng

Xây nền xã tắc, ngời danh tiếng

Dựng móng sơn hà, rạng chiến công

Đánh giặc kiên cường, xây đất nước

Diệt thù bất khuất, dựng thành đồng

Tự do độc lập còn muôn thuở

Đại Việt trường tồn với núi sông.

 

          THÁNH GIÓNG

 

Giặc Ân tàn phá nước Nam ta

Thánh Gióng thần thông cứu nước nhà

Giết giặc lập công, phò xã tắc

Giệt thù cứu nước, quyết xông pha

Phá tan cường địch, đất hưng thịnh

Gìn giữ non sông, nước thái hòa

Cưỡi ngựa về trời miền cực lạc

Chẳng màng phú quý với vinh hoa.

 

 BÀ TRIỆU THỊ TRINH

 

Bà Triệu oai hùng đánh giặc Ngô

Vì dân trăm họ dựng cơ đồ

Một lòng trung dũng, gìn sông núi

Một dạ trung kiên, giữ nước nhà

Bảo vệ non sông, rèn ý chí

Giữ  gìn bờ cói, quyết xông pha

Quân Ngô tan tác ôm đầu chạy

Vì nước quên thân đáng ngợi ca.

 

HAI BÀ TRƯNG

 

Nổi tiếng anh hùng xưa tới nay

Bà Trưng khởi nghĩa quyết ra tay

Thù nhà mong trả, đời thanh thản

Nợ nước phải đền, kiếp nạn này

Đánh đuổi ngoại xâm, không nản chí

Giữ gìn bờ cõi, quyết ra tay

Đập tan xiềng xích quân tàn bạo

Chiến thắng vang lừng khắp đó đây.

 

ĐINH  TIÊN HOÀNG

 

Đã trải bao năm dựng nghiệp vương

Cờ lau phất phới nặng tình thương

Sứ quân kiêu dũng, nơi trần thế

Bộ Lĩnh oai phong, chốn chiến trường

Dẹp loạn nước nhà, phò xã tắc

Giữ yên sông núi, vững biên cương

Diệt thù cứu nước không lùi bước

Đại Việt ngàn năm mãi thịnh cường.

 

VẠN THẮNG VƯƠNG

 

Anh hùng tuấn kiệt nước Nam ta

Đinh Bộ Lĩnh gìn giữ nước nhà

Dẹp loạn xứ quân, yên đất nước

An dân thịnh trị, giữ sơn hà

Cờ lau định quốc, danh vang mãi

Áo vải an dân, tiếng vọng xa

Vạn Thắng Vương anh minh trị quốc

Ngàn năm vang khúc khải hoàn ca.

 

LÊ ĐẠI HÀNH

 

Lê Hoàn tuấn kiệt tướng tài ba

Bảo vệ non sông giữ nước nhà

Diệt Tống chiến công, gìn xã tắc

Bình Chiêm thắng lợi, giữ sơn hà

Trung kiên anh dũng, danh vang mãi

Bất khuất kiên cường, tiếng vọng xa

Hoàng đế anh minh tài lỗi lạc

Anh hùng cái thế nước Nam ta.

 

 LÝ CÔNG UỔN ĐỊNH ĐÔ

 

Lý Công Uẩn định đô nơi đây

Linh địa rồng thiêng cất cánh bay

Hà Nội ngàn năm, ngời sử sách

Thăng Long muôn thuở, rạng danh này

Vạn Xuân bền vững, cùng trời đất

Đại Việt trường tồn, với nước mây

Con cháu Lạc Hồng luôn tiếp bước

Giữ gìn bờ cõi bao đời nay.

 

HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG

 

Ba lần đại thắng giặc Nguyên Mông

Đại Việt anh hùng nức chiến công

Đánh đuổi ngoại xâm, xây đất nước

Diệt thù cứu nước, dựng thành đồng

Trung thần danh tiếng, ngời sao sáng

Đại tướng anh minh, rạng chiến công

Hưng Đạo đại vương danh vạn thuở

Lưu truyền sử sách tỏ lòng trung.

 

 

QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ

 

Quốc công tiết chế dưới triều Trần

Hưng Đạo đại vương thật lẫy lừng

Tuấn kiệt nước Nam, tài nức tiếng

Công hầu Đại Việt, đức kiên trung

Bạch Đằng thủy trận, quân thù khiếp

Vạn Kiếp sa trường, giặc hãi hùng

Thảm bại ba lần, Nguyên bạt vía

Thoát Hoan ôm hận bước đường cùng.

 

ANH HÙNG LÊ LỢI

 

Lê Lợi anh hùng Đại Việt ta

Điều binh khiển tướng thật tài ba

Liễu Thăng thất thế, rơi đầu thảm

Trương Phụ cuốn cờ, chạy thật xa

Mộc Thạnh bại vong, không lối thoát

Vương Thông cùng quẫn, tàn thây ma

Giặc Minh tan tác ôm đầu chạy

Đất nước Vạn Xuân mãi thái hòa.

 

NGUYỄN TRÃI

 

Mưu lược tài cao giữ nước nhà

Trung thần tuấn kiệt nước Nam ta

Diệt thù bất khuất, không nao núng

Giữ nước trung kiên, đáng ngợi ca

Bảo vệ giang sơn, gìn Đại Việt

Phò vua giúp nước, giữ sơn hà

Anh hùng tuấn kiệt ngời sao sáng

Sử sách lưu truyền tiếng vọng xa.

 

NGUYỄN HOÀNG

 

Từ thuở ra đi chốn dặm trường

Trời Nam xa lắc núi mờ sương

Anh hùng chí khí, tài thao lược

Hào kiệt anh minh, trí quật cường

Đuổi gặc giữ nhà, tài xuất chúng

Diệt thù giữ nước, đức kiên trung

Tài năng đức đô vang sông núi

Chí khí anh hùng bậc đế vương.

 

NGUYỄN HUỆ

 

Áo vải cờ đào dựng nghiệp vương

Gian lao vất vả cũng coi thường

Một lòng ái quốc, vì non nước

Một dạ trung quân, chí quật cường

Đánh giặc ngoại xâm, phò xã tắc

Diệt thù cứu nước, giữ biên cương

Quang Trung Nguyễn Huệ ngời sao sáng

Muôn thuở lưu danh bậc đế vương.

 

 CHIẾU DỜI ĐÔ

 

Thăng Long kỷ niệm chiếu dời đô

Hà Nội anh hùng rợp bóng cờ

Náo nức gần xa, vang trống giục

Tưng bừng khắp nẻo, rộn lời ca

Đất trời rạo rực, mừng non  nước

Sông núi bừng lên, vui thái hòa

Đất nước Vạn Xuân hưng thịnh phát

Trống đồng đất mẹ mãi vang xa.

 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

Trạng Trình nổi tiếng nước Nam ta

Góp sức dựng xây đất nước nhà

Trí lớn an dân, vang bốn cõi

Tài cao trị quốc, vọng sơn hà

Trung quân đức trọng, danh còn mãi

Ái quốc hiền lương, tiếng vọng xa

Giúp nước vì dân phò xã tắc

Anh hùng hào kiệt nước nước Nam ta.

 

TUẤN KIỆT NƯỚC NAM

 

Kim Liên quê Bác huyện Nam Đàn

Nổi tiếng làng Sen nước Việt Nam

Ái quốc ngàn đời, nhân sáng tỏ

Trung quân vạn thuở, đức ngời son

Kiên cường bất khuất, vì dân tộc

Anh dũng trung kiên, bởi nước non

Hào kiệt anh hùng nước Đại Việt

Một lòng vì nước chí không sờn.

 

   BA ĐÌNH

 

Ba Đình lồng lộng dưới trời cao

Bác nghỉ trong lăng niềm tự hào

Văn hóa danh nhân, hồn Lạc Việt

Anh minh lỗi lạc, bóng cờ sao

Địa linh muôn thuở, giống Âu Lạc

Nhân kiệt trường tồn, dòng máu đào

Đất nước anh hùng xuân vạn đại

Năm châu vẫy gọi thắm tình trao.

 

NGUYỄN ÁI QUỐC

 

Cuộc đời rực rỡ ánh hào quang

Đức độ nhân từ mãi tiếng vang

Yêu nước lầm than, vì nghĩa cả

Thương dân vất vả, bởi lòng vàng

Diệt thù bất khuất, tài thao lược

Giữ nước kiên cường, chí giỏi giang

Một dạ trung kiên phò xã tắc

Danh thơm muôn thuở, đức cao sang.

 

TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

 

Gánh nặng giang sơn dạ chẳng sờn

Tìm đường cứu nước tấm lòng son

Chu du bốn biển, vì sông núi

Xuất ngoại năm châu, bởi nước non

Yêu nước đau lòng, sầu ngậm đắng

Thương nòi xót dạ, tủi hờn căm

Một lòng vì nước ngời nhân đức

Hào kiệt anh hùng mãi tiếng thơm.

 

PHỤC QUỐC

 

Đã trải bao năm vạn dặm trường

Tìm đường cứu nước khắp muôn phương

Đánh Tây phục quốc, mưu thao lược

Đuổi Mỹ diệt thù, trí quật cường

Định quốc gian lao, vì nghĩa cả

An dân vất vả, nặng tình thương

Non sông muôn thuở ngời sao sáng

Còn mãi danh thơm rạng sử chương.

                                     

BÁC HỒ

 

Nhân ái nồng nàn lòng vị tha

Văn nhân yêu nước tình bao la

Dựng xây đất nước, bền muôn thuở

Kiến thiết non sông, vững thái hòa

Yêu nước chở che, vì xã tắc

Thương dân đùm bọc, bởi sơn hà

Một lòng gắng sức xây đời mới

Đại Việt trường tồn đáng ngợi ca.

 

                      Búi Đức Thịnh .  ĐT :0905254749

(T rích trong Vang vọng mai sau - 4050 bài thơ Đường luật của ông)

 


Tác giả BBT