THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
VỊNH CON ẾCH
07-06-2014
Con ech.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui

VNH CON CH

 

                           1               

L lm gì ai, ch chú chàng,

Ngày đêm ln qut chn b hoang.

Thu đông co li nm im ng.

Xuân h bò ra ct tiếng vang.

Lúc nhy khi ngi đâu chp mt,

Trên bi nưc khi cn mang.

Án tuyên: đu cht da căng lt,

Tm bt chiên giòn chết rõ sang.

 

                           2

 

Cũng th đng tang vi chuc ,chàng,

Chân dài tay ngn chng tày gang.

Mưa rào nhy nhót bên bc,

Nóng nc ngi chơi gia lá trang.

Giương mt ng ngàng nơi đáy giếng,

Thu mình rình rp góc vưn hoang.

Đêm nng p op đy ma m.

Nòng nc on đuôi li dc hang.

 

Phm Ngc Toàn.

tp.Nam Đnh./đt.0944459959

Tác giả BBT