THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

VỊNH CON ẾCH
07-06-2014
Con ech.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui

VNH CON CH

 

                           1               

L lm gì ai, ch chú chàng,

Ngày đêm ln qut chn b hoang.

Thu đông co li nm im ng.

Xuân h bò ra ct tiếng vang.

Lúc nhy khi ngi đâu chp mt,

Trên bi nưc khi cn mang.

Án tuyên: đu cht da căng lt,

Tm bt chiên giòn chết rõ sang.

 

                           2

 

Cũng th đng tang vi chuc ,chàng,

Chân dài tay ngn chng tày gang.

Mưa rào nhy nhót bên bc,

Nóng nc ngi chơi gia lá trang.

Giương mt ng ngàng nơi đáy giếng,

Thu mình rình rp góc vưn hoang.

Đêm nng p op đy ma m.

Nòng nc on đuôi li dc hang.

 

Phm Ngc Toàn.

tp.Nam Đnh./đt.0944459959

Tác giả BBT