THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tin hoạt động của Chi hội Quảng Minh TP HCM
23-07-2012

IMG_5869.JPG  Trang trí trong buổi sinh hoạt

IMG_5942.JPG

Nhân Ảnh giới thiệu giấy chứng nhận kỷ lục ghi-nét cho tập thơ Đường Luật Việt Nam tập 7.

IMG_5950.jpg
Mừng thọ vợ chồng cụ Minh, cụ Đỗ Văn Tập, cụ Thông Hữu

IMG_5967.jpg

Ông Phan Anh Dũng (Trưởng phòng nghiệp vụ TTVH Q Tân Bình) trao giấy khen cho ông Đình Miễn, cụ Đỗ Văn Tập và ông Nhân Ảnh.

.

IMG_6102.JPG

Tập thể Chi hội thơ Đường Quảng Minh- TP HCM.trong buổi sinh hoạt


Tác giả