THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ Lý Bạch & Thôi Hộ ,Bản dịch Xuân Lộc
29-06-2012
Thành Đo.jpg  Xin giới thiệu hai bài thơ của Lý Bạch Và Thôi Hộ

Bài 1:

      TỐNG HỮU NHÂN

                 Phiên âm Hán-Việt:

 

Thanh sơn hoành bắc quách                

Bạch thủy nhiễu đông thành

Thử địa nhất vi biệt

Cô bồng vạn lý chinh

Phù vân du tử ý

Lạc nhật cố nhân tình

Huy thủ tự tư khứ

Tiêu tiêu ban mã minh

                      Lý Bạch

 Dịch     TIỄN BẠN

 

Núi xanh chắn cửa bắc

Sồng trắng lượn thành đông

Đây-chốn chia tay bạn

Bay muôn dặm cánh bồng

Mây trôi-lòng kẻ vắng

Chiều xuống-tình người trông

Tay vẫy chào ly biệt

Ngựa kêu,tiếng não lòng!

                           Xuân Lộc

Bài 2

       ĐỀ  ĐÔ THÀNH (*)NAM TRANG

                                  Phiên âm Hán-Việt:

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hao y cựu tiếu đông phong

                                Thôi Hộ

(*):Đô thành:là Trường-an,kinh đô của nhà Đường.

   Bài thơ có nhiều giai thoại

      

 Dịch :  ĐỀ THƠ PHIÍA NAM THÀNH ĐÔ

 

Năm trước ngày này sau chấn song

Đào hoa phản chiếu má ai hồng

Tìm đâu để thấy người năm trước

Chỉ thấy hoa cười trước gió Đông .

                                Xuân Lộc, Hà Nội

Tác giả Xuân Lộc , Hà Nội