THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Tìm đến chùm thơ của đại Thi hào Nguyễn Du , Thanh Minh dịch,
31-03-2012
(2)pho_co.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Cụ Nguyễn Du

Thời Vua Minh Mạng,Nguyễn Du đước cử làm chánh sứ sang Nhà Thanh báo tang

vua Gia Long mất và cầu phong. Trong thời kỳ này ông có làm một số bài

thơ,xin trích dịch 4 bài nói lên những tâm sự và nhận xét,phê phán của ông:

 

1)      MẠC PHỦ TỨC SỰ

 

Triệt dạ la thanh bất tạm đình

Cô đăng tương đối đáo thiên minh

Khinh tuần khứ quốc tâm như tử

Nhất lộ phùng nhân diện lẫn sinh

Sơn lộc tích nê thâm một mã

Khê tuyền phục quái lão thành tinh

Khách tình chí thử dĩ vô hạn

Hựu thị Yên sơn vạn lý thành.

                          Nguyễn Du

 

          KỂ CHUYỆN Ở MẠC PHỦ

 

Tiếng thanh la đánh suốt thâu đêm

Đến sáng một mình bên ngọn đèn

Nhớ nước lòng buồn như muốn chết

Đi đường người gặp chẳng hề quen

Bùn lầy chân núi lún thân ngựa

Tinh quái bên khe ẩn xác hèn (già)

Tình cảm tha hương không có hạn

Huống đường vạn dặm tới non Yên.

                    Phan Thị Thanh Minh - dịch thơ

 

    2)TRẤN NAM QUAN

 

Lý Trần cựu sự diễu nan tầm

Tam bách niên lai trực đáo câm(kim)

Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện

Nhất quan hùng trấn vạn sơn tầm

Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ

Thiên cận tài tri giáng trạch thâm

Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu

Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm.

                           Nguyễn Du

       ẢI NAM QUAN

 

Chuyện cũ Lý Trần khó hiểu xưa

Ba trăm năm ấy đến bây giờ

Phân chia hai nước cao thành dựng

Cách biệt đôi bên dãy núi trơ

Truyền lại hiểu lầm trời đất thấu

Thấm nhuần giáng xuống địa thiên mưa

Quay đầu trông thiếu tầng mây biếc

Nghe vọng nhạc buồn vẳng tiếng xa.

                     Phan Thị Thanh Minh - dịch thơ

 

 3) GIÁP THÀNH MÃ PHỤC BA MIẾU

 

Lục thập lão nhân cận lực suy

Cứ an bị giáp tật như phi

Điền đình chỉ bác quân vương tiếu

Hương lý ninh tri huynh đệ bi

Đồng trụ cận năng khi Việt nữ

Châu xa tất cánh lụy gia nhi

Tính danh hợp thướng Vân Đài họa

Do hướng Nam trung sách tuế thì?

                            Nguyễn Du

 

       ĐẾN MIẾU MÃ PHỤC BA (1)

 

Sức lực sáu mươi đã kém thay

Vẫn còn lên ngựa phóng như bay

Mong nơi cung điện vua cười phán

Chẳng kể anh em đau xót đầy

Đồng trụ chỉ lừa thôn nữ sợ

Ngọc xa thu lượm vợ con cay

Vân Đài danh họa sao không vẽ

Lại cúng thờ chi tại Việt đây?

 

(1) Mã Viện đã già yếu,muốn sang đánh Hai Bà Trưng Nhảy lên ngựa ra vẻ

mạnh khỏe-Vua cười khen phong là Phục Ba tướng quân .Khi đi em họ là

Thiều Du nói:"Người ta sinh ra cốt ăn mặc vừa đủ thôi,nếu cầu thêm thừa

thãi thì chỉ khổ thân" Mã Viện chết không được vẽ chân dung cùng 28 vị công

thần TQ ở gác Vân Đài mà lại bắt xây miếu thờ ở Việt Nam nên Nguyễn Du

chê trách.

     Khi sang đóng quân ở hồ Dâm Đàm(Hồ Tây)thấy diều lượn trên mặt hồ

đầy khí lam chướng...Mã Viện hối hận nói:"Nay nghĩ lại lời Thiều Du nói

đúng nhưng không làm sao được nữa"nên Nguyễn Du có bài thơ mỉa như sau:

 

  4)      ĐỀ ĐẠI THAN MÃ PHỤC BA MIẾU

 

Tạc thông lĩnh đạo định Viêm khư

Cái thế công danh tại sử thư

Hướng lão đại niên căng quắc thước

Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư

Đại Than phong lãng lưu tiền liệt

Cổ miếu tùng sam cách cố lư

Nhật mộ thành tây kinh cức hạ

Dâm Đàm di hối cánh hà như.

                     Nguyễn Du

 

 MỈA MIẾU MÃ PHỤC BA Ở ĐẠI THAN

 

Mở đường Ngũ lĩnh đánh gò Viêm

Tên tuổi công danh sử sách truyền

Già lão tuổi cao còn cậy sức

Cơm ăn áo mặc bội dư tiền

Đại Than tên Mã lưu ngày trước

Miếu Phục bách tùng cách cố viên

Chiều tối tây thành cây bóng tỏa

Nơi Tây Hồ hối hận sao yên!

              Phan Thị Thanh Minh - dịch thơ

 

 

     

Tác giả PTTM - Hà Nội