THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh về ngày hội thơ Đường Việt Nam tại Hạ Long
26-03-2012
IMG_4078.F.jpg  Ngày 23/ 3 tại TP Hạ Long  Tổ chức Ngày hội thơ Đường Việt Nam đã thành công tốt đẹp : PV : Trang báo giới thiệu một số hình ảnh :
IMG_4079.F.jpg MC Giới thiệu chương trình

IMG_4077.F.jpg Màn múa trông chào mừng

IMG_4085.F.jpg Chủi tịch Kim Quốc Hoa khai mạc

IMG_4087.F.jpg Chủ tịch Kim Quốc Hoa đánh trống khai hội

IMG_4089.F.jpg  Quang cảnh hội trường

IMG_4089.F.jpg   Quang cảnh Hội trường

IMG_4083.F.jpg Ngâm thơ 

 IMG_4091.F.jpgÔng Ngô Đức Chiến giới thiệu Tập thơ Đường 7

IMG_4092.F.jpg  Ông Tạ Minh Tâm đọc phú Hạ Long

IMG_4088.F.jpg  Ông Nguyễn Văn Thịnh PCT
đọc Báo cáo của Hội

IMG_4093.F.jpg  Ông Đỗ Đăng Hành Chủ tịch Chi hội Hạ Long
đọc báo cáo hoạt động của chi  hội

IMG_4095.F.jpg

IMG_4107.F.jpg  Các đơn vị tặng hoa cho ngày Hội

IMG_4096.F.jpg   Nhà thơ Bằng Việt phát biểu trong ngày hội

IMG_4104.F.jpg  Ông Đức Hùng Chánh VP
đọc Quyết định khen thưởng

IMG_4108.F.jpg

IMG_4109.F.jpg 
 Chủ tịch Kim Quốc Hoa nhận bằng và cúp xác nhận kỷ lục tập thơ Đưởng 7

IMG_4111.F.jpg 
Bằng xác lập kỷ lục tập thơ Đường 7

IMG_4112.F.jpg

IMG_4113.F.jpg

Ông Hoài Yên, ông Nguyễn Huy Đài nguyên chủ tịch Hội tăng câu đối cho ngày Hội

IMG_4115.F.jpg
 Chủ tịch Kim Quốc Hoa bế mạc ngày hội

                           Ảnh : Nhất Tâm. BBT

Tác giả BBT