THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ vui về kinh nghiệm sản xuất của Thúy Hạnh – Bắc Ninh
16-10-2011
Mướp vang.jpg 

Theo kinh nghiệm dân gian thì tất cả các biện pháp sau đều tăng được năng suất cây trồng)

 

THIẾN ĐÀO

 

Có tôi mới có sắc Xuân tươi.

Trách kẻ xuống tay thiến mất rồi

Bởi kém tay nghề nên bị sót

Không thì có tuyệt giống nhà tôi .

 

        ĐẢO QUẤT

 

Cho tôi tên “Quất” khổ tôi rồi

Lại cứ đào lên đảo mấy hồi

Cho quả thắm vàng thơm vị tết.

Thân tôi cứ bị đảo liên hồi .

 

     NHẤC DÂY KHOAI

 

Đặt em nằm xuống chẳng dám sai

Sao cứ nhấc em vắt luống hoài

Rễ đứt, nhựa phun đau xót lắm

Gánh khoai kĩu kịt có thương ai ?.

 

TÁCH GỐC MƯỚP

 

Quả xanh , nụ thắm sắc hoa vàng

Ong bướm bay sang rất rộn ràng.

Ai biết mảnh sành mang dưới gốc,

Bởi người xẻ thịt chót đâm ngang .

 

     CẤM NGỌN BẦU, BÍ

 

Thân em dài đuỗn, phủ đầy giàn

Bỗng chốc bẻ ngang, cấm ngọn lan

Gẫy ngọn, xoè nhành sung sướng nhỉ ?

Quả sai,thân đứt héo tâm ,can .

 

           ĐỔI NGÔI CAU

 

Đào lên rồi đặt xuống do người

Lại bảo tôi rằng: Phải đổi ngôi

Muốn có quả sai, thì phải thế

Vì người, đâu có phải vì tôi .

 

             KHẢO MÍT

 

Cũng chăm, cũng bón mệt như ai !

Sao cứ khảo tra, quả mới sai

Kết trái cho đời  thơm vị ngọt

Roi đau quả lắm, thật là tài.!

 

 

 

Tác giả Thúy Hạnh - Bắc Ninh