THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

ĐÔI ĐIỀU VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG THỜI @.
30-08-2011
đi chua.jpgNhân đọc bài : “ĐỐI NGẪU TRONG THƠ ĐƯỜNG” của Nguyễn Văn Thụ

chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội, tôi thấy tâm đắc câu : “ Trong một bài thơ, những cặp đối ở các câu thực, luận chính là vẻ đẹp đặc sắc,  là một trong những điều cần và đủ để nhận ra đó là một bài thơ luật Đường. Trong thơ Đường luật mà không có đối thì chẳng khác gì  “ăn bánh trung thu mà không có nhân thập cẩm.” thật là nhạt nhẽo và vô vị.

 

     Trong bài này, tác giả cũng nói đến các trường hợp KHOAN ĐỐI như: Lưu thủy đối, tá đối tự đối, phép số tự đối gắn với tá tự đối, phép cú trung đối, phép giao cổ đối, phép bất đối chi đối...Và nay thời @ có nhiều bài ít quan tâm đối chữ mà chỉ cần đối ý. Thực ra khi áp dụng các cách đối trên đều có nguyên nhân: hoặc chơi chữ chủ ý cho khác người, hoặc bí chữ mà cốt giữ ý thơ, ...Khi đọc lên và ngẫm ngợi thì nó vẫn có cái gì đó khúc khuỷu, xương xẩu...mà người thích nhắm rượu với đầu gà, cánh vịt mới thấy được cái thú của nó. Cứ tưởng chính đối là khó, nhưng thực ra các cách đối như nói trên mới rắc rối làm sao.

 

      Có thể tôi hơi cổ điển và bảo thủ...nhưng khi đọc những bài thơ luật Đường thể chính đối vẫn thấy hay và uyển chuyển vô cùng. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, có đủ các từ ngữ: khác thanh đồng nghĩa, hoặc cùng thanh khác nghĩa, hoặc một từ nhiều nghĩa...( hơn cả âm chữ Hán- Nôm) đủ để diễn đạt trọn vẹn một bài thơ luật Đường.

 

      Tuy sự vật, câu chữ, thơ phú không bao giờ cố định, nhưng tôi vẫn khuyến khích, và rất thích đọc những bài thơ luật Đường hội tụ càng đủ càng tốt những yếu tố sau:

 

     -Về vận, các chữ cuối của các câu 1,2,4,6,8 cố gắng dùng chính vận và đảo vần lần lượt sau mỗi câu. Nếu phải dùng thông vận, thì nên ít nhất, và chỉ dùng vần thông gần .

 

   - Về nhất, tam, ngũ bất luận, chỉ nên dùng đến nhất và tam, không nên dùng ngũ vì dễ vào lỗi khổ độc. Và ngay cả nhất và tam, thì cũng chỉ dùng khi không còn tìm ra chữ khác, hoặc chữ khác hay hơn trong hoàn cảnh bài thơ. Ví du : nếu dùng  SÁ GÌ  mà hay hơn  LO GÌ.

 

     -Về đối, vẫn nên dùng chính đối, nếu không có lý do chơi chữ.

 

   - Bài chỉ có 56 chữ, nên nếu không có chủ đích nhấn mạnh một vấn đề, hoặc không theo thể loại đặc biệt như : Thủ vĩ ngâm, nhất vận, thủ nhất thanh...thì không nên dùng điệp từ, kể cả kiểu điệp từ như : lòng với dạ, trăng với nguyệt..v...v.

 

    Những bài hội đủ các yếu tố trên,  đọc lên nghe uyển chuyển, và giọng ngâm của các nghệ sỹ cũng mượt mà hơn.

 

       Đôi lời tâm sự cùng các bạn thơ, chưa có điều kiện nói lên những cái hay, cái đẹp của thơ luật Đường trong bài viết ngắn ngủi này. Nếu có điều gì sai sót xin được mọi người bỏ quá và lượng thứ.

 

                                                          Đặng Quang Long

                                                       Cẩm phả, Quảng ninh.

Tác giả Đặng Quang Long - Cẩm Phả