THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

NHỮNG BÀI THƠ CỔ nặng nghĩa tình chồng vợ
29-08-2011
110625105517.jpg Xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ dịch của Thi hữu Xuân Lộc

KÝ PHU

 

                   Phu thú biên quan,thiếp tại Ngô

                        Tây phong xuy thiếp,thiếp ưu phu

                        Nhất hàng thư tín,thiên hàng lệ

                        Hàn đáo quân biên,y đáo vô?

                                                (Trần Ngọc Lan )

 

        Bản dịch:               GỬI CHO CHỒNG

 

                        Chàng đóng biên cương, thiếp ở đông

                        Gió tây lạnh thiếp, thiếp thương chồng

                        Mỗi dòng thư gửi,ngàn hàng lệ

                        Rét đến bên chàng, áo đến không?

 

           

 

                                    XUÂN TỨ

                Bài “Xuân tứ” dưới đây của  nhà thơ LÝ BẠCH   là thơ  theo lối Cổ phong

                                     - một   thể thơ được dùng nhiều trong đời Đường.

 

 

                        Yên thảo như bích ty

                        Tần tang đê lục chi

                        Đương quân hoài quy nhật

                        Thị thiếp đoạn trường thì

                        Xuân phong bất tương thức

                        Hà sự nhập la vi!

 

                                                (Lý Bạch)

 

         Bản dịch:  NỖI NHỚ NGÀY XUÂN

 

                        Cỏ đất Yên non  biếc

                        Dâu xứ Tần mượt xanh

                        Chàng tràn lòng mong nhớ

                        Thiếp héo ruột  năm canh

                        Ngọn gió  xuân  xa  lạ

                        Vén làm chi tấm mành!

 

                                                   (Xuân Lộc-Hà nội)

                                                                                26/8/2011

                                   

Tác giả Xuân Lộc - Hà Nội