THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Dịch thơ ĐỖ PHỦ - Thi huynh Xuân Lộc
24-08-2011
TRung thu.jpg Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dịch của Thi huynh Xuân Lộc

                    Bài 1 :      TRUNG THU

 

                        Thu canh kim tiêu bán

                                    Thiên cao nguyệt bội minh

Nam lâu thùy yến thưởng

Ty trúc tấu thanh thanh

 

          TRUNG THU

 

Mùa thu vừa được nửa

Trăng sáng,trời cao xanh

Yến tiệc Lầu Nam mở 

Tiếng to, tiếng trúc thanh .

 

                         Bài 2:     TÚC PHỦ

 

                        Thanh thu Mạc-phủ tỉnh ngô hàn

                                    Độc túc Giang-thành lạp cự tàn

                                    Vĩnh dạ giốc thanh bi tự ngữ

                                    Trung thiên nguyệt sắc hảo thùy khan?

                                    Phong trần nhầm nhiễm âm thư tuyệt

                                    Quan tái tiêu điều hành lộ nan

                                    Dĩ nhân linh đinh thập niên sự

Cưỡng di thế tức nhất chi an

 

          ĐÊM Ở MẠC-PHỦ

 

Tiết thu Mạc-phủ chuyển sang hàn

Đơn chiếc Giang-thành,nến đã tan

Khuya vắng,tiếng còi nghe thống thiết

Giữa trời trăng đẹp,chẳng ai bàn?

Phong trần luống trải tăm hơi vắng

Quan ải tiêu điều những bước nan

Tính đã mười năm gian khó chịu

Những mong nương náu một cành an

Ghi chú:Trong tuyển tập Đường thi (tâp hai), hai bài thơ trên chỉ mới được dịch ra thể thơ lục bát.

   Xuân Lộc-Hà nội ,23/8/2011)

Tác giả Xuân Lộc - Hà Nội