THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Yêu & Say của Vũ Ngọc Giang TP Hồ Chí Minh
13-08-2011
Hoài coThawng Long.jpg  Xin giới thiệu bài thơ vui của Vũ Giang - TP HCM

Yêu & Say

                                             (Tn mn vui)


Cứ ngỡ yêu thơ ấm cửa nhà
Ngờ đâu vạ gió vận vào ta
Dồn bao ý đẹp cho thơ phú
Chắt hết lời hay để viết ra
Mải miết đường thơ quên mẹ cháu
Say mê tứ tuyệt phớt anh nhà
Trưa rồi bếp lạnh mì tôm nhé
Đói bụng đành xơi chẳng dám la ..

Tác giả Vũ Giang - TP HCM