THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Bài thơ của Cụ NGuyễn KHuyến . ÔNG PHỖNG ĐÁ
Bài thơ của Cụ NGuyễn KHuyến . ÔNG PHỖNG ĐÁ
Xin giới thiệu với các bạn bài thơ " Ông Phõng đá" của Cụ Nguyễn Khuyến Tam Nguyên Yên đổ
để chúng ta cùng suy ngầm.
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chút Hương đời của Hương Quê
Chút Hương đời của Hương Quê

Xin  giới thiệu với các Thi huynh , thi hữu bài thơ " Chút Duyên Đời " của Hương Quê, để chúng ta cùng chia sẻ