THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Giới thiệu bài thơ
Giới thiệu bài thơ

Xin giới thiệu bài thơ Của Tác giả Duy Cang ' Ngày càng Rạng rỡ" Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để chúng ta cùng chia sẻ

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chúc mừng Ngày Phu nữ Việt Nam
Chúc mừng Ngày Phu nữ Việt Nam
Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam , xin giới thiệu bài thơ của Nguyễn Quangg Thắng , Đồng Nai( bút danh Hàn Sĩ)
để chúng ta cùng chia sẻ.
    
      
      
      
Xin mời các ban thơ tham gia họa bài thơ "Cùng vui xướng họa "
Xin mời các ban thơ tham gia họa bài thơ "Cùng vui xướng họa "

CÙNG VUI XƯỚNG HỌA

                [Ngũ độ thanh]

 

Hãy phả vần thơ thắm mật đường

Xây tình bạn hữu sánh trầm hương

Chan lòng rộn rã hòa mơ ước

Phẩy chữ êm đềm lộng mến thương

Để thướt tha hồn bay vạn cõi

Cho dìu dặt ý tỏa ngàn phương

Cùng nhau xướng họa hoài muôn thuở

Những áng thơm lừng khởi thiện lương.

 

HANSY. Trần Quang Thắng , Đồng nai

Bài họa xin gửi về "thoduongdatviet@gmail.com"

      Xin cảm ơn .