THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Đường thi cập nhật

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Bẽn Len bài thơ của Hàn Mặc Tử
Bẽn Len bài thơ của Hàn Mặc Tử
XIn được giới thiệu bài thơ ' Bẽn Lẽn " của Hàn Mặc Tử để chúng ta cùng chiêm ngưỡng