THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Giới thiệu bài thơ
Giới thiệu bài thơ

Xin giới thiệu bài thơ Của Tác giả Duy Cang ' Ngày càng Rạng rỡ" 

để chúng ta cùng chia sẻ

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Xin giới thiệu bài thơ Của Tác giả Nguyễn Thị Thực
Xin giới thiệu bài thơ Của Tác giả Nguyễn Thị Thực
Bài thơ " Dòng Sông Thu ' của tác giả Nguyễn Thị Thực , xin được chia sẻ cùng bạn đọc