THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương , Xin giới thiệu bài thơ " Theo dấu Tổ Tiên
Kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương , Xin giới thiệu bài thơ " Theo dấu Tổ Tiên

Kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương xin giới thiệu bài thơ" Theo dấu Tổ Tiên " của T/giả Phí ĐÌnh Trụ , Chi hội Tây Phương , Thạch Thất, Hà Nội để chúng ta cùng chia sẻ.

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Duyên tơ Tha thiết
Duyên tơ Tha thiết
Xin giới thiệu bài thơ " Duyên tơ Tha thiết" của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ