THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Đường thi cập nhật

Mẹ
Mẹ
Xin giới thiệu bài thơ về Mẹ của Hương Quê
Để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
     BBT
**  1. SINH: sinh

    2. CÚC: nuôi nấng  3. PHỦ: vuốt ve   4. XÚC: cho bú, cho ăn
    
5. TRƯỞNG: nuôi khôn lớn  6. DỤC :dạy dỗ   7. CỐ: trông nom
    
8. PHỤC: tuỳ tính mà dạ    9. PHÚC: che chở, bảo bọc                      

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Cõi Vô thường
Cõi Vô thường
Xin giới thiệu baì thơ Cõi vô thường của Nguyễn Đức Pha, Yên Bái
để chúng ta cùng chiêm nghiệm .
                          BBT