THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Mẹ
Mẹ
Xin giới thiệu bài thơ Mẹ của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Vũng Tàu Tiên cảnh
Vũng Tàu Tiên cảnh

Tiến tới ngày Hội thơ Đường luật Việt Nam Tại Bà Rịa Vũng Tàu xin giới thiệu bài thơ " Vũng Tàu Tiên cảnh" của tác giả Bình Diệp để chúng ta cùng chia sẻ