THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Bài thơ về một địa chỉ  đáng ghi nhớ của Hà Tĩnh
Bài thơ về một địa chỉ đáng ghi nhớ của Hà Tĩnh
Xin giới thiệu bài thơ Song lộc quê tôi của Phan Thị Diệu , một người con Hà Tĩnh xa quê vào Tây Nguyên để gieo con chữ cho vùng đất Cao nguyên. Xin giới thiệu để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Bài thơ " Chút Duyên đời "
Bài thơ " Chút Duyên đời "

Xin được giới thiệu bài thơ " Chút Duyên đời" của  Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ .