THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Đường thi cập nhật

ĐÊM THU Của Nguyễn Du
ĐÊM THU Của Nguyễn Du
ĐÊM THU

Sương sa như bạc sao đầy trời,
Giun dế tường đông quá ngậm ngùi.
Muôn dặm hơi thu xua lá rụng,
Một trời sắc lạnh quét mây trôi.
Già về tóc bạc nên thương đấy,
Trọ mãi non xanh chửa ngán người.
Ngán nỗi lênh đ ênh du khách mỏi,
Nằm đau bến tuế tháng năm vơi.
              BBT sưu tầm . có thể bài dịch trong tranh là của chính Tác giả 
Xin giới thiệu để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
Giới thiệu tác giả tác phẩm
THI GAN
THI GAN
Xin giới thiệu bài thơ : Thi gan " của Hương Thu để
chúng ta cùng chia sẻ .
                                    BBT