THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Đường thi cập nhật

Ông Phỗng đá
Ông Phỗng đá
Xin giới thiệu bài thơ " Ông Phỗng đá " của cụ Nguyễn Khuyến
 để chúng cùng chiêm nghiệm 
                                BBT
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Bẽn lẽn của Hàn Mạc Tử
Bẽn lẽn của Hàn Mạc Tử

Xin giới thiệu bài thơ Bẽn  lẽn của Hàn Mặc Tử để chúng ta cùng chiêm nghiệm

                        BBT