THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Cửa ải Quỷ Môn
Cửa ải Quỷ Môn
Xin giới thiệu bài thơ "  Cửa  Aỉ Qủy Môn " của  Đại  thi hào Nguyễn  Du để chúng ta cùng  chiêm nghiêm 
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Bài thơ " Song lộc quê tôi"
Bài thơ " Song lộc quê tôi"

Tháng 3 Năm 2020 Ngày hội thơ Đường Việt Nam được sự đồng thuận của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức tại TP Hà Tĩnh . Xin giới thiệu bài thơ của T/giả Phan Thị Diệu viết về một nhân tài kiệt xuất của Hà Tĩnh . Xin giới thiệu để chúng ta cùng chiêm nghiệm.