ĐỌC “TÂM SỰ VỚI ĐỜI” THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA THẠCH CHÂU.

ĐỌC “TÂM SỰ VỚI ĐỜI” THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA THẠCH CHÂU. –                                      Bài bình của Châu Thạch           Đọc trên chuyên san Văn Chương Việt Nam 23 tôi thấy... Read more »

Chùm thơ Vui : Chán chồng

  Bài xướng  CHÁN CHỒNG Biết vậy ngày xưa khỏi có chồng Tung hoành một cõi sướng hơn không Làm cơn gió lộng trên đồi núi Hóa cánh chim bay... Read more »