Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Bài xướng   GIỎI KHẮC PHỤC Thạch cốt, vì chưng thủng lỗ nầy Xem nàng muốn giã kiểu gì bây Thằng khôn phán ả nhồi xi đậy Lão dở chòng... Read more »