Chùm thơ Chống Co ViD của Đào Nguyên Lịch, Hải Phòng

  CHUNG TAY GÓP SỨC Bệnh dịch lan tràn suốt bấy nay Gây nên hiểm họa quả là gay Không cho xâm nhập vào nơi đấy Chẳng để lây lan... Read more »