Chùm thơ của Chi hội Minh triết thơ Đường Cội nguồn

  DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM Tuyệt vời dáng đứng Việt Nam ta Trải mấy ngàn năm dựng nước nhà Bất khuất phi thường trong bão tố Anh hùng dũng khí... Read more »