Chùm thơ của Chi hội Minh triết Bình Dương

  CŨ MÈM HƯƠNG SỮA Chợt thấy mùi hương sữa cũ mèm Bên đường phố chật vẫn còn quen Hoa chiều kẻ ở vui trường lớp Cội nhủ người đi... Read more »