Chùm thơ vui xướng họa trong dịch Co Vid

Bài xướng   THƠ VUI MÙA DỊCH   Sát khuẩn là ta phải lấy cồn Môi mồm đã bịt nhớ đừng hôn Tĩnh tâm chú ý nhà đài báo Chọn... Read more »

Chùm thơ của Chi hôi Minh triết Thạch Thất

AN NHIÊN  ( Tnbc, thủ nhất tự)   Cõi tạm trần gian lắm muộn phiền Cong tròn đảo lộn chẳng bình yên Còn mong nghĩa đẹp gieo trăm ngả Chỉ... Read more »