Chùm thơ vui xướng họa trong dịch Co Vid

Bài xướng

 

THƠ VUI MÙA DỊCH

 

Sát khuẩn là ta phải lấy cồn

Môi mồm đã bịt nhớ đừng hôn

Tĩnh tâm chú ý nhà đài báo

Chọn lọc đừng nghe chợ họ đồn

Ai rủ đi chơi xin hoãn khéo

Anh vào muốn gặp cáo lui khôn

Bao giờ hết dịch tha hồ khoái

Lúc ấy niềm vui lại dập dồn

                              Quế Hằng

********************************

Các Bài họa 

 

NHẮC NHAU

 

Đi đâu phải nhớ lệ xoa cồn

Rạo rực trong lòng cũng chớ hôn

Hãy gửi niềm tin loa họ báo

Đừng nghe ý của đứa nao đồn

Mặc dù lép bụng  ăn cho khéo

Dẫu có vui mồm nói phải khôn

Hẹn đến khi nào tan hết dịch

Bao nhiêu đói góp sẽ no dồn

                        Dương Đoàn Trọng

 

THẬN TRỌNG MÙA COVID

 

Nhớ nhé đi đâu cũng thủ cồn ,

Xoa xoa nhè nhẹ trước khi hôn .

Cô Hoa có bám xin từ chối ,

Em Huệ mân mê tránh mới khôn .

Tin vịt có nghe xin thận trọng ,

Báo gà nhòm thấy chớ loan đồn .

Phở ngon ngoài phố đừng nên ngó ,

Cơm nguội nhà ta cứ việc dồn .

 

***

Né Vy ông Trọng khoái xoa cồn ,

Tấm tắc mợ Hằng : thế mới khôn .

Nhắc nhở ông bà chung một nhịp ,

Khuyên nhau hai cụ thật như đồn .

Xướng lên thi hữu cùng chung tiếng ,

Họa với đường thi rõ vận ồn .

Cố gắng kèo cưa qua cảnh khó ,

Hết Vy ta lại đạp chân dồn.

                                     Hoang Xuan

 

PHỤ  HỌA

 

Xướng hoạ thật hay cái vần ồn

Ở nhà chống dịch mới là khôn

Giãn cách năm k luôn ghi nhớ

Cách ly bỏ trốn cứ liệu hồn

                             Diệu Hoà

 

THƠ VUI MÙA DỊCH

(Y đề)

.

Ngày luôn chú trọng việc thoa cồn

Đủ độ an toàn thả sức hôn

Dịch dã vùng nao mình cũng kệ

Co – na khắp nẻo mặc lời đồn

Bút trời khuyên xá chi dè dặt

Thời mãn cuộc nào tính dại khôn

Hẹn lúc công đường thôi đóng cửa

Mừng hên nhảy múa thỏa hơi dồn.

                              Nguyễn Văn Thái

(Theo thoduonghanoi.com)