MỞ ĐẦU MỘT CHƯƠNG TRÌNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT

Ngày 14/12/2020 tại Văn Phòng Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam, dưới sự chủ trì của Giáo sư T.S Trương sĩ Hùng, Viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa minh triết  trực tiếp kiêm Giám đốc Trung tâm minh triết thơ Đường Việt Nam, đã diễn ra phiên họp mở đầu cho một chương trình mới . Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung: Ban vận động thành lập Trung tâm minh triết thơ Đưởng Việt Nam sẽ là Hội đồng quản lý mọi sự hoạt động của Trung tâm và các CLB minh triết thơ Đường cơ sở trong nhiệm kỳ 2020 – tới 2025. Trong đó có một bộ phận Thường trực, gồm Giám đốc , hai phó giám đốc và Chánh Văn phòng. Cạnh đó có một  Hội đồng thẩm định nội dung hoạt động, mời những giáo sư tiến sĩ có kiến thức uyên thâm về lĩnh vực thơ luật Đường tham gia. Hội đồng quản lý, kiêm  Hội đồng thi đua. Ngoài ra có Ban Kiểm tra , gồm ba thành viên, do một PGĐ làm trưởng ban. Ban biên tập  gồm bốn Thành viên, Bộ phận Văn Phòng gồm 3 thành viên, một chánh Văn phòng, một Chủ tài khoản và một thành viên Tài chính.

      Hội nghị đã thống nhất môt cách cơ bản hướng phát triển Tổ chức cơ sở, Đó là các CLB minh triết thơ Đường cơ sở . Hội viên tham gia hoạt động với Hội phí 30.000 đ/nặm gửi về Tài chính Trung tâm , tiến tới cũng sẽ xây dựng chân quỹ để góp phần tạo nguồn hoạt động. Với phương hướng đẩy mạnh nghiên cứu về thơ luật Đường, sáng tác những tác phẩm mới. góp phần minh triết thơ Đương đất Việt , một Di sản văn hóa vi diệu mà cha ông chúng ta đã thuần hóa , đã sáng tạo để lại cho chúng ta tới ngày hôm nay, qua hàng ngăm năm có lẻ.

         Phương hướng hoạt động là với một quý có một Chuyên san, dày không quá 80 trang, và cùng với các sự kiện hoạt động thường niên để có những tác phẩm (Kỷ yếu, hoặc thơ) dày dặn những không quá 500 trang. Cuối cùng Hội nghị  nhất trí xuân Tân Sửu tới sẽ ra mắt tập chuyện san 1/18 Thơ Đường đất Việt. làm chương mới cho sự hoạt động của Trung tâm Minh triết Thơ Đường Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Viện Nghiên cứu Văn hóa Minh triết .

BBT