THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Chào năm mới-2018
Chào năm mới-2018
 Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....


 Trung tâm đã tổ chức hội thảo Văn hóa dân tộc trên nhiều tỉnh thành. Riêng Hội thơ Đường luật chúng ta tổ chức thành công ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XII tại thành phố Vinh , Nghệ An, ra mắt tập thơ Đường Việt Nam thứ XII

Và tập thơ “ Đường về xứ Nghệ” hiện nay chuẩn bị phát hành tập thơ truyền thống thứ XIII .

                   Một mảng hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ điện tử “ thoduongdatviet.com“ của chúng ta cùng với 10 tập chuyên san nội dung phong phú, đáp ứng được sự giao lưu, nghiên cứu, tìm tòi những tư liệu văn học giúp cho việc chuyển tải, và sáng tác thơ Đường  ở các Chi hội trong  cả nước có một bước phát triển mới.

        Một thành công lớn của Hội là cùng với Viện Văn hoá và phát triển, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học ”Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trong dòng văn học yêu nước và cách mạng”

        Song song với sự hoạt động như trên của Hội. Hội đã tổ chức Cấp thẻ Hội viên cho tất cả những Hội viên hoàn thành nghĩa vụ với Hội nhằm không ngừng củng cố tổ chức Hội và phát triển thêm những Hội viên mới và những Chi hội mới

       Vị trí của thơ Đường luật tại Ngày thơ nguyên tiêu – Văn Miếu , Quốc tử Giám, cùng với thơ Đường Hà Nội,  thơ luật Đường đã được tôn vinh đặt vào vị trí xứng đáng và ngày càng chắp cánh bay cao hơn nữa.

     Bước sang năm 2018 mọi hoạt động của Hội cũng như các chi hội tập trung vào ngày thơ Đường toàn quốc tại Thành phố  Hải Phòng - Địa chỉ đỏ chiến địa của nữ Tướng Lê Chân, ra mắt Tổng tập 13 Thơ Đường luật Việt Nam, Chuyên san từ số 11 tới số 14 . dàn dựng 1 tới 2 chương trình hội  thảo thơ Đường với những danh nhân đất nước. mở lại tấm lòng vàng để tiếp tục tổ chức những cuộc hành trình hỗ trỡ học sình nghèo vượt khó... Mong rằng dưới mái nhà chung Hội thơ Đường luật Việt Nam, chúng ta chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta để lại hàng năm nay ngày càng sáng giá và chắp cánh bay cao, bay rộng hơn nữa .

                              Năm 2018. Năm mới, thắng lợi mơí . Thành công mới! 

                                                              BBT.