THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Chào năm mới ! 2017
Chào năm mới ! 2017

    Chào năm mới ! 2017

      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....


Trung tâm đã tổ chức hội thảo Văn hóa dân tộc trên nhiều tỉnh thành. Riêng Hội thơ Đường luật chúng ta tổ chức thành công ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XI tại thành phố Đà Nẵng, ra mắt tập thơ Đường Việt Nam thứ XI . Một mảng hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ diện tử “ thoduongdatviet . com“ của chúng ta cùng với 5 tập chuyên san với nội dung phong phú, đáp ứng được sự nghiên cứu, tìm tòi những tư liệu văn học giúp cho việc chuyển tải, và sáng tác thơ Đường  ở các Chi hội trong  cả nước. Một thành công lớn của Hội là cùng với Đảng và Chính quyền tỉnh Nam Định, chúng ta tổ chức thành công buổi Hội thảo “ Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam “. Cũng như cuối năm 2015 chúng ta đã để lại một dấu ấn tốt đẹp là cuộc Hội thảo “ Bác Hồ với thơ Đường luật Việt Nam, tổ chức tại  Bảo tàng Hồ Chí Minh đã để lại trong tâm tưởng những người Việt Nam nhất là các vị lãnh đạo của Đảng một dấu ấn tốt đẹp, sáng chói về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh từ thời Bác đi tìm đường cứu nước tới khi Đất nước thu về  một  mối :Thống nhất và xây dựng đất nước.

   Cũng trong năm qua một số Chi hội thơ Đường đã được thành lập , ra mắt nâng tổng số Chi hội lên trên 70  trong toàn quốc. Một hoạt động không kém phần quan trọng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là hành trình hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó để vươn lên học tập tốt. Hội đã tiến hành hỗ trợ được Ba trường : Trường Tiểu học Hương Trạch , thuộc Hương Khê , Trường Đức Giang huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh và Trường Tân Xuân , huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

       Vị trí của thơ Đường luật tại Ngày thơ nguyên tiêu – Văn Miếu , Quốc tử Giám ,cùng với thơ Đường Hà Nội,  thơ luật Đường đã được tôn vinh đặt vào vị trí xứng đáng và ngày càng chắp cánh bay cao hơn nữa.

     Bước sang năm 2017 mọi hoạt động của Hội cũng như các chi hội tập trung vào ngày thơ Đường toàn quốc tại Thành phố  Vinh -Địa chỉ đỏ quê hương của Bác Hồ, a mắt tập thơ 10 năm một chặng đường, và Tổng tập 12 Thơ Đường luật Việt Nam, Chuyên san từ số 6 tới số 10 . dàn dựng 1 tới 2 chương trình hội  thảo thơ Đường với những danh nhân đất nước. tiếp tục mở tấm lòng vàng để tiếp tục tổ chức những cuộc hành trình hỗ trỡ học sình nghèo vượt khó... Mong rằng dưới mái nhà chung Hội thơ Đường luật Việt Nam, chúng ta chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta để lại hàng năm nay ngày càng sáng giá và chắp cánh bay cao, bay rộng hơn nữa .

                Năm 2017 năm mới, thắng lợi mơí ! BBT.