THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

A3.jpg  Hội thơ xuân huyện Thạch Thất tại đền thơ Cụ Trạng Bùng nhân kỷ niệm lần thứ 482 ngày sinh của Cụ . Thơ luật Đường của Cụ đã được đánh giá nổi trội . Sau đậy là chuyên luận về cuộc đời thơ văn của Cụ , và một số bài thơ Đường của Cụ:
Tản Đà

Ngoài sáng tác thơ, Tản Đà còn giỏi trong việc dịch thơ Đường ra thơ lục bát
và được biết đến ...