THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Cụ Trạng.jpg   "Trung" là một bài thơ chữ Hán của cụ Trạng Bùng. Bài thơ nhắc lại bổn phận của người làm quan . Một điều căn dặn sâu xa của Cụ là : Làm quan không được đặt chữ giàu sang lên đầu. Xin trân trọng giới thiệu Bài thơ của Cụ .
duong-lang.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Đại thi hào Nguyễn Du
Dại khôn.jpg Xin giới thiệu bài luận vê Dại Khôn
Huế.jpg  Một bài thơ được Nhà giáo Nguyễn Hồng Trân , Huế sưu tầm xin được giới thiệu
Thành Đo.jpg  Xin giới thiệu hai bài thơ của Lý Bạch Và Thôi Hộ
Cao Bá Quát.jpg  BBT giới thiệu bài thơ  Buổi sáng qua sông Hương , xin trân trọng giới thiệu bài viết ...