THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 Den.F.jpgXin được giới thiệu
nguyen3.jpgXin được giới thiệu bài viết của Bùi Chí Thành
Dong Dinh.jpgXin trân trọng giới thiệu
15349721_1733783946942247_1162734907495698508_n.jpgXin được tiếp tục giới ...
 DSC_0352.JPGThời kỳ Lê Quý Đôn đi xứ, cùng với các xứ bang giao. Trước khi chia tay Lê Quý Đôn làm bài thơ này để ...