THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

A3.jpg  Hội thơ xuân huyện Thạch Thất tại đền thơ Cụ Trạng Bùng nhân kỷ niệm lần thứ 482 ngày sinh của Cụ . Thơ luật Đường của Cụ đã được đánh giá nổi trội . Sau đậy là chuyên luận về cuộc đời thơ văn của Cụ , và một số bài thơ Đường của Cụ:
Tản Đà

Ngoài sáng tác thơ, Tản Đà còn giỏi trong việc dịch thơ Đường ra thơ lục bát
và được biết đến ...