Quóc Ru giam.jpg 

THƠ ĐƯỜNG DỊCH CỦA CÁC TÁC GIA VIỆT NAM

 Do dich giả Phạm Đình Nhân thực hiện

        Nhà văn Ngọc Châu biên tập và dịch bổ xung