THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

i261524.gif Xin giới thiệu với các bạn bài thơ Vô đề của Khổng Minh , Những suy ngẫm thì bài thơ có đề .. Tùy các bạn tự đặt . đẻ chúng ta cùng suy ngẫm về sự đời theo kiểu Không Minh. Bài thơ Do Quý Mỳ sưu tầm và dịch
 261524.gifBản  Quốc ngữ và lới bình

Hoa dao.jpgXin được giới thiệu

Trang Trinh.1.jpgXin giới thiệu bài thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
NGUYEN tRAI.jpgĐể ngẫm về  cách đối nhân xử thế của Tiền nhân
Xin giới thiệu bài thơ của Nguyễn ...