THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Ủ CHỜ
(Nhìn ảnh cảm đề)

Ướt yếm em đừng vắt kẻo khô
Để nguyên thêm đẹp nét xuân tơ
Đào tiên thấp thỏm chờ trăng nhú
Dáng ngọc mơ màng đợi gió phô
Giận nước đa tình eo bám nhẹ
Ghen trăng lơi lả má hôn hờ
Đêm xuân em tắm e còn lạnh
Một tấm khăn thơ vẫn ủ chờ

Thơ: Xuân Dương
Ảnh ST trên Face

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng