THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM

Đường thi Việt hoá đã bao đời
Đổi Hán thành Nôm định lối chơi
Bát quái, xuyên tâm... thừa cách đọc*
Chơi đu, nghè giấy... đủ câu cười**
Trắc bằng niêm luật chung tay giữ
Tiếng mẹ hồn quê thoả trí bơi
Tiên tổ đã từng lưu nét đẹp
Ta cùng tiếp bước mạch nguồn khơi.

*Bài thơ đường chữ Hán của vua Thiệu Trị: “Vũ trung sơn thuỷ” (non nước trong mưa) được khắc trong cung điện triều đình Huế theo lối bát quái xuyên tâm có thể đọc thành 128 bài thơ khác nhau
**bài “Đánh đu” của Hồ Xuân Hương; “Tiến sỹ giấy” của Nguyễn Khuyến là những bài thơ đường Nôm trào phúng để lại tiếng cười vui mà sâu sắc.

Thơ: Xuân Dương


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và thiên nhiên, văn bản cho biết 'Tho'