THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Mướp vang.jpg 

Theo kinh nghiệm dân gian thì tất cả các biện pháp sau đều tăng được năng suất cây trồng)

 

Cưới.jpg Xin giới thiệu chùm thơ liên hoàn về vấn đề" Vợ" của Nam Khánh - An Giang
Cươi vợ.jpg  Xin giới thiệu thêm 10 khổ thơ  vui tứ tuyệt về lấy vợ
Biển 3.jpg Xin vui với bài thơ Sếp và Bồ phỏng thơ cố thi nữ Xuân Quỳnh
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Xuân Tiến - Hà Tĩnh
a-cong.jpg Xin giới thiệu bài thơ Vui Vịnh @
Quan coc 1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui về quán cóc vỉa hè . BBT sưu tầm giới thiệu
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ vui thuận nghịch độc của thi hữu Vũ Giang