THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
a-cong.jpg Xin giới thiệu bài thơ Vui Vịnh @
Quan coc 1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui về quán cóc vỉa hè . BBT sưu tầm giới thiệu
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ vui thuận nghịch độc của thi hữu Vũ Giang
110715060337.jpg Ngọc Ẩn Nhi Huyền - Nha Trang có chùm thơ vui họa nương vận  thơ của Bà chúa thơ Nôm. Xin được ...
images (10).jpg Xin giới  thiệu chùm thơ tứ tuyệt :
Hoài coThawng Long.jpg  Xin giới thiệu bài thơ vui của Vũ Giang - TP HCM