THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chu cuội.jpg 

Viên Mai, một nhà thơ, nhà lý luận văn học Trung Quốc rất được các nhà nho ta chú ý, đặc biệt là cuốn Tuỳ viên thi thoại của ông.

Danh ghen.jpg Xin giới thiệu bài thơ vui của Nam Khánh
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu chùm thơ họa giải đố vui của Nam Khánh
Đèn hội.jpg  Xin mời các thi huynh, thi hữu giải đố bằng cách họa thơ ....