THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Bàn cơ.jpgMột cậu học trò thích đánh cờ. Nhà thầy giáo có bộ bàn cờ rất đẹp, cậu ta muốn lấy ra chơi, nhưng thầy giáo không cho.
Cưới.jpg Xin giới thiệu chùm thơ liên hoàn về vấn đề" Vợ" của Nam Khánh - An Giang
Cươi vợ.jpg  Xin giới thiệu thêm 10 khổ thơ  vui tứ tuyệt về lấy vợ
Biển 3.jpg Xin vui với bài thơ Sếp và Bồ phỏng thơ cố thi nữ Xuân Quỳnh
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Xuân Tiến - Hà Tĩnh