THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Soi gương.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do NANH biên tập
COn cua.jpg Xin giới  thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
Thieu nư - sen.jpg Xin giới thiệu bài viết của thi huynh Phạm Sán
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ xướng họa của hai tác giả
Tuoi gia.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Hữu Hảo và Vân Hạ
Hung dua.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
Dẹp lao.jpgXin giới thiệu chùm thơ  xướng họa của :
 Châu ...