THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tuoi gia.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Hữu Hảo và Vân Hạ
Hung dua.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
Dẹp lao.jpgXin giới thiệu chùm thơ  xướng họa của :
 Châu ...
Cái lưỡi bò.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui Vịnh cái lươĩ bò của Châu Thạch
1334569767_khoc-chong-200.jpg  Giới thiệu bài thơ vui : Nếu vắng đàn ông .
Kén chồng 2.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ kén chồng , lại kén chồng của một sỗ tác giả
MANOCANH.2F.jpg  Xin giới thiệu bài thơ vui  Vinh Manocanh của Thi huynh Toàn Thắng