THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Tranh vui hai nửa.jpg Xin giới thiệu chùm thơ nói lái của Thanh Minh
Hỏ - Méo.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui xướng họa
Cối xay lúa.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do Vũ Giang biên tập
Soi gương.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do NANH biên tập
COn cua.jpg Xin giới  thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
Thieu nư - sen.jpg Xin giới thiệu bài viết của thi huynh Phạm Sán
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ xướng họa của hai tác giả
Tuoi gia.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Hữu Hảo và Vân Hạ