THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

im13177060321.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui nhân ngày 8/3
Hoài coThawng Long.jpg  Xin mời thưởng thức chùm thơ vui
  tay_thi.1.jpg Xin giới  thiệu bài thơ vui của Bà Tú Ý
Tranh vui hai nửa.jpg Xin giới thiệu chùm thơ nói lái của Thanh Minh
Hỏ - Méo.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui xướng họa
Cối xay lúa.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do Vũ Giang biên tập