THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tranh vui hai nửa.jpg Xin giới thiệu chùm thơ nói lái của Thanh Minh
Hỏ - Méo.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui xướng họa
Cối xay lúa.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do Vũ Giang biên tập
Soi gương.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do NANH biên tập
COn cua.jpg Xin giới  thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
Thieu nư - sen.jpg Xin giới thiệu bài viết của thi huynh Phạm Sán
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ xướng họa của hai tác giả